e-dziennik

Certyfikat
„Zadowolony Konsument”

Szkoła Podstawowa w Krzywej

REKRUTACJA

Harmonogram postepowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego do szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Krzywej.

zarządzenie, harmonogram (szkoła podstawowa) - wersja PDF

zarządzenie, harmonogram (oddział przedszkolny) - wersja PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nabór do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Krzywej

Nabór do przedszkola Szkoły Podstawowej w Krzywej

UWAGA UCZNIOWIE KLAS IV-VII !

Informujemy, że od poniedziałku 1 lutego 2021 r. klasy IV-VII pracować będą w systemie zdalnym. Nauka zdalna przewidziana jest do odwołania.

regulamin


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w okresie pandemii covid-19

obowiązujące od 1.09.2020 na terenie Szkoły Podstawowej w Krzywej
Stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021 w Gminie Sędziszów Małopolski


Pełna informacja wniosek


Świadczenia w zakresie profilaktyki stomatologicznej

Informuję, że na mocy porozumienia, zawartego przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, Centrum Stomatologiczne KK Jasińscy, ul. Piłsudskiego 32, Sędziszów Małopolski za zgodą rodziców świadczy usługi w ramach profilaktyki stomatologicznej na podstawie umowy z NFZ.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży
z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana tylko za zgodą rodzica.

W przypadku zainteresowania współpracą z Centrum Stomatologicznym KK Jasińscy proszę kontaktować się bezpośrednio w Centrum (adres jak wyżej) lub telefonicznie 503 114 503.

Pozostałe informacje oraz wzory oświadczeń zgody lub sprzeciwu są dostępne w sekretariacie szkoły.
Bezpieczny powrót do szkoły


wskazówki dla rodziców wskazówki dla uczniów


Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej
w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa


- wersja PDF

Sposób postępowania gdy istnieje podejrzenie zarażenia koronawirusem.


„Szkoła do hymnu”

8 listopada punktualnie o godz. 11.11 cała społecznosć szkolna ubrana w narodowe barwy odśpiewała uroczyście cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.
Facebook

Zapraszamy do przeglądania stron naszej szkoły na profilu Facebook - Szkoła Podstawowa w Krzywej.       Szkoła Podstawowa w Krzywej ©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox