Certyfikat
„Zadowolony Konsument”


Szkoła Podstawowa w Krzywej

video 1 / video 2 / video 3 / video 4 / video 5 / on-line
Natalia Kiebała z kl. VI 29 listopada wzieła udział w X gminnym konkursie przyrodniczo-informatycznym. Gratulujemy Natalce samodzielnie wykonanej prezentacji na temat walorów przyrodniczo-turystycznych Wisły, a także wysokiego wyniku w teście z zakresu informatyki i ochrony wód w Polsce.
Rozstrzygnięcie PODKARPACKIEGO KONKURS LITERATURA I DZIECI „Dzień bez komputera”.

Prace plastyczne po przejściu etapu gminnego, rejonowego zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.
W grudniu komisja w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie dokonała oceny 776 prac plastycznych.
Po wnikliwej analizie Komisja zakwalifikowała na wystawę 131 prac z pierwszej grupy wiekowej , w których znalazła sie praca ucznia kl.III Filipa Birkowskiego.Serdecznie gratulujemy.


Centrum Nauki Kopernik

W dniu 8 września, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach w ramach projektu Naukobus, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Centrum Nauki Kopernik.
Pod okiem animatorów poznawali prawa nauki oraz mieli okazję samodzielne poeksperymentować.
Osobiście mogli dotknąć, sprawdzić, przetestować. Każdy uczeń mógł doświadczyć, jak działają jego własne zmysły i mózg. Poprzez łączenie nauki i zabawy dzieci mogły przeprowadzić doświadczenia z zakresu fizyki
i przyrody, poznać tajniki ludzkiego organizmu, a także wykorzystać matematykę w praktyce.
Dziękujemy dyrektorowi SP w Czarnej Sędziszowskiej p. Tomaszowi Kozakowi za zaproszenie.
Pokaz OSP Krzywa

W dniu 2 czerwca w naszej szkole odbyły się pokazy akcji przeciwpożarowej zaprezentowanej przez OSP Krzywa. Podczas symulacji pożaru przeprowadzono ewakuację szkoły, zaprezentowano akcję ratunkową zaginionego ucznia oraz gaszenie pożaru. Druga część odbyła się na terenie boiska gdzie strażacy zapoznali uczniów z nowoczesnym sprzętem ratownictwa drogowego i przeciwpożarowego.

Serdecznie dziękujemy naszym strażakom na czele z Prezesem Józefem Majką
za wspaniałą akcję i prezentację.
Wojewódzki Konkurs „Leśne opowieści”

Uczennice: Wiktoria Kozak i Justyna Raś brały udział w teście przyrodniczym „Co wiem o Gęsi Gęgawie”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawowa w Czarnej, w ramach wojewódzkiego konkursu „Leśne opowieści. Dziewczyny miały okazję wykazać się szczegółową wiedzą o tym niezwykle ciekawym ptaku, wysłuchać wykładu ornitologa i prezentacji w wykonaniu uczniów SP Czarna Sędziszowska.
Justyna i Wiktoria poradziły sobie bardzo dobrze ze wszystkimi zadaniami i przeszły do drugiego etapu,
w którym grupowo wywalczyły wyróżnienie.

W dniu 26 kwietnia 2017 w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej miał miejsce finał wojewódzkiego konkursu "Leśne opowieści”. Konkurs podzielony był na dwie części plastyczną oraz literacką.
Prace nadesłano z kilkudziesięciu podkarpackich szkół i przedszkoli (ponad 300 prac plastycznych i 50 wierszy). Na uroczystą galę zaproszono autorów wyróżnionych prac, wśród których znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Daria Marcinek z kl.VI, Gabriela Migała z kl.V i Krzysztof Kiebała kl.6, który publicznie zaprezentował wiersz własnego autorstwa.

Gratulujemy
Projekt „e-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług publicznych w Gminie Sędziszów Małopolski”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Cel projektu: wdrożenie e-usług w obszarze edukacji, w 19 jednostkach oświatowych, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym oraz w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych
w Sędziszowie Małopolskim.

Zakres projektu: Projekt obejmuje wdrożenie e-usług w obszarze edukacji, w 19 jednostkach oświatowych, dla których Gmina Sędziszów Małopolski jest organem prowadzącym oraz w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim. Wdrażane będą następujące e-usługi: e-Usprawiedliwienie, e-Stypendium, e-Dowozy, e-Stołówka, e-Nabór, e-Najem, e-Świetlica.
W ramach projektu zostanie wdrożony również e-dziennik i w związku z tym w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych zostaną wdrożone moduły finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, obsługi arkuszy organizacyjnych.
W celu realizacji wdrożenia zostanie zakupiony sprzęt komputerowy: 184 komputery i 26 urządzeń mobilnych do placówek edukacyjnych, 11 komputerów dla Samorządowego Centrum Usług Wspólnych, serwer, oprogramowanie oraz licencje.
W związku z wdrożeniem nowych e-usług i nowych aplikacji, użytkownicy zostaną przeszkoleni
w koniecznym zakresie.

Budżet:
Całkowita wartość projektu – 1 616 846,07 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 075 342,65 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020


Gminny Programu Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży w wieku 12 i 13 lat

W trosce o zdrowie naszych dzieci opracowano Gminny Program Profilaktyki Próchnicy dla dzieci w wieku 12 i 13 lat, zamieszkałych na terenie gminy Sędziszów Małopolski, którego celem jest ograniczenie występowania próchnicy zębów u młodych mieszkańców. Program Profilaktyki Próchnicy realizowany jest przez wybrany (w drodze konkursu) gabinet stomatologiczny, skierowany jest do dzieci w wieku 12 i 13 lat, w 2017 r. są to dzieci urodzone w 2004 i 2005 r.

W ramach programu prowadzone są bezpłatne:

1. badania przeglądowe jamy ustnej z diagnozowaniem stanu i potrzeb z zakresu leczenia – pisemna informację dotyczącą potrzeb leczniczych rodzice/opiekunowie otrzymają na piśmie.
Po zakończeniu programu rodzic indywidualnie podejmie decyzje czy i w jaki sposób będzie kontynuował zalecane leczenie.

2. lakowania bruzd zębów „siódmych" trzonowców stałych. Zęby te wyrzynają się u dzieci w wieku ok. 11 - 14 lat, i aby nie dopuścić do rozwoju próchnicy należy pokryć bruzdy na powierzchniach zgryzowych lakiem szczelinowym (można lakować tylko zęby zdrowe),

3. wykłady edukacyjne dla rodziców i dzieci podnoszące świadomość nt. próchnicy
i metod walki z chorobą, właściwego żywienia wraz z instruktażem prawidłowych metod szczotkowania.


Rodziców/opiekunów prosimy o poważne potraktowanie problemu i zgłaszanie się z dziećmi
do udziału w programie, finansowanym przez Gminę Sędziszów Małopolski.


III Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej klas III pod hasłem „Czas na zdrowie”

28 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Krzywej odbył się III Gminny Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej dla klas III pod hasłem „Czas na zdrowie”

Celem konkursu było:
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
- zachęcanie uczniów do ekologicznych zachowań,
- uwrażliwianie na konieczność ochrony środowiska naturalnego,
- wyrabianie wśród uczniów nawyków zdrowego odżywiania,
- wprowadzanie do poznawania zasad „zdrowej rywalizacji”.

W konkursie wzięło udział 26 uczniów z dziesięciu szkół podstawowych gminy Sędziszów Młp.
Szkoły biorące udział w konkursie:
- Szkoła Podstawowa w Czarnej Sędziszowskiej
- Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej
- Szkoła Podstawowa w Kawęczynie
- Szkoła Podstawowa w Krzywej
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie Młp.
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Sędziszowie Młp.
- Szkoła Podstawowa w Boreczku
- Szkoła Podstawowa w Będziemyślu
- Szkoła Podstawowa w Zagorzycach Górnych
- Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej.

Przed przystąpieniem do rywalizacji uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat „Woda to życie” przygotowaną przez uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Krzywej, a po wypełnieniu testu konkursowego podziwiali układy taneczno-akrobatyczne w wykonaniu uczennic klasy VI i V oraz obejrzeli filmy edukacyjne z serii „Czas na zdrowie”. Konkurs odbył się w formie pisemnej, w postaci testu wiedzy, który wyłonił zwycięzców.

I miejsce zajęła Amelia Bieszczad ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp.
II miejsce zajęli: Aleksandra Oleś ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sędziszowie Młp.
Emilia Błaś ze Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych
III miejsce zajął Szymon Kubacki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Młp.

Wyróżnienia zdobyli:
Gabriela Kwarta ze Szkoły Podstawowej w Krzywej
Aleksandra Walczyk ze Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych
Mateusz Czarnik ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp.
Wiktoria Nawój ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp.

Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Uczniowie wykazali się rozległą wiedzą na temat ekologii i środowiska przyrodniczego. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów: Urząd Miasta i Gminy Sędziszów Młp., Radę Sołecką w Krzywej, Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Młp. oraz Firmę „Mazak”.

Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy!!!


       Szkoła Podstawowa w Krzywej ©        Zalecana przeglądarka: Mozilla FireFox